Impressum:
ZAWM
Gino Decoster
Limburger Weg 2
B-4700 Eupen
Decoster@zawm.be
 

ZAWM

Het "Zentrum für Aus-und Weiterbildung des Mittelstandes" in Eupen (ZAWM) is een instituut voor beroepsopleidingen onder verantwoordelijkheid van de vakverenigingen en beroepsverenigingen van de middenstand die in de drietalige gemeenschap actief zijn. Het is een stichting met een duaal opleidingssysteem in opdracht van en met financiële ondersteuning van de Duitstalige gemeenschap.

.Tot de taken behoren naast het schoolse deel van de opleiding als leerling en als meester ook de vakgerichte bijscholingen. In dit verband is het ZAWM actief in beroepsgerichte scholingsprojecten, in taal- en pedagogiekcursussen en in het bijzonder in verschillende grensoverschrijdende scholing- en ontwikkelprojecten.

Honderden belangstellenden nemen deel aan de seminars op hun vakgebied en aan bijscholingsbijeenkomsten in samenwerking met beroepsorganisaties, bedrijven en researchinstituten. Verder neemt het projektwerk met particuliere en overheidsinstellingen toe, meestal met ondersteuning van Europese instanties. Door samenwerking tussen het MKB en het duale systeem heeft het centrum zeer goede contacten met het bedrijfsleven en de brancheverenigingen. Dit komt voornamelijk de koppeling van theorie en praktijk ten goede, waarop de aandacht van ons werk in het bijzonder gericht is. De middelbare opleidingen in het beroepsonderwijs hebben heel nadrukkelijk leraren voor ogen die naast hun pedagogische werk hun bezigheden in het bedrijfsleven hebben, om zo praktijkgerichte en actuele ontwikkelingen in techniek en bedrijfsleven direct in het onderwijs te kunnen inbrengen.

140 Leraren in de dop zijn op deze manier beschikbaar voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zij zijn degenen die garant staan voor constante vernieuwingen en hun werk met groot enthousiasme doen.

Nieuwe uitdagingen van bedrijven en techniek stoppen niet bij de grens. Daarom is het heel logisch dat het centrum medeoprichter is van de grensoverschrijdende stichting "Europäisches Bildungswerk" samen met andere instanties van beroepsopleidingen in de Euregio. Het gemeenschappelijk gebruik van infrastructuren en vakkennis, evenals de uitwerking van grensoverschrijdende cursussen en uitvoeren van examens wordt in het bijzonder in samenwerking met beroepsopleidingen uit Aken, Heerlen, Sittard, Hasselt en Luik gepraktiseerd.

De motorvoertuigenafdeling van het ZAWM organiseert aanvullend aan leerling- en meesteropleiding verschillende bijscholingsbijeenkomsten voor de automobiel- en carrosseriebranche. Bovendien worden in samenwerking met het CFTA bijscholingen voor EDUCAM en Ford in de Duitse taal georganiseerd.

De Europese eenheid kan alleen door concrete stappen middels samenwerking werkelijkheid worden. Met enthousiasme nemen bestuur, directie en leraren van het centrum deze dagelijkse uitdaging aan.