Impressum:
ZAWM
Gino Decoster
Limburger Weg 2
B-4700 Eupen
Decoster@zawm.be
 

Diagnose-technieken in de automobielbranche

Doelstelling van het projekt

Een 32 uren durende scholing met als thema „Diagnose-technieken in de automobielbranche te ontwikkelen;

 • Multimediale leermiddelen voor de motorvoertuigen-meettechniek te ontwikkelen;
 • De doelgroepen voor het toepassen van de nieuwe technologieën in het bereik van de motorvoertuigtechniek te sensibiliseren;
 • Een netwerk van scholingsinstituten en gebruikers in de automobielbranche in de Euregio op te bouwen en zo de basis voor een gestruktureerde samenwerking in deze sector in de Euregio te realiseren. Vanuit dit platform moeten verdere gemeenschappelijke maatregelen zoals docenten– en leerlinguitwisseling, anticiperen op de toekomstige kwalificerings– en arbeidsmarktbehoefte en aansluitende arbeidsmarkt gerichte maatregelen gepland en geïnitieerd worden;
 • Werkplaatsen op kwalitatief hoog niveau scholen, waarin een synergie ontstaat tussen beroepsgerichte her– en bijscholing enerzijds en innovatie en nieuwe technologieën anderzijds.
   

Doelgroepen

Medewerkers van universele automobielwerkplaatsen, maar ook medewerkers van merkgebonden werkplaatsen:

 • Werkzoekenden
 • Docenten
 • Aankomende werkplaatschefs
 • Her– en bijscholingscursisten
 • Reguliere cursisten
   

Innovatief karakter van het projekt

Doel van het projekt is, de automobielwerkplaatsen niet alleen voor de hoge inspanningen in de techniek voor te bereiden, maar ze ook te be-kwamen, de in het kader van autosystemen optredende storingen (sensoren, aktuatoren), met behulp van stroomkringschema's en de juiste omgang met meetgereedschappen te diagnostiseren. Om een voortdurende aanpassing van de leermaterialen en de nieuwste stand van de techniek te kunnen waarborgen, wordt deze in multimediale en internetgeoriënteerde vorm ontwikkeld.

Bijscholing voor automonteurs

In het kader van de voorgenomen her– en bijscholingsmogelijkheden, worden de volgende vragen binnen het onderwerp „diagnose-technieken in de automobielbranche" beantwoordt.

 • Welke spanning wekt een lambdasonde op?
 • Waar worden referentiespanningen gebruikt?
 • Wat verstaat men onder de EOBD-regeling?
 • Wat verstaat men onder een adaptieve regeling?
 • Hoe wordt een elektronische ontsteking getest?
 • Welke vormen van elektronische dieselregelingen onderscheiden we?
 • Hoe gaat het testen van een ABS-systeem in zijn werk?
 • Waaraan kan het liggen als de airco niet meer funktioneert?
 • Welke controles moeten worden uitgevoerd als een auto met startblokkering niet meer start?
 • Hoe wordt een multimeter aangesloten om het stroomverbruik te meten?
 • Welke conclusies kan men trekken door een uitlaatgastest uit te voeren?