Impressum:
ZAWM
Gino Decoster
Limburger Weg 2
B-4700 Eupen
Decoster@zawm.be
 

CFTA

Het in 1990 opgerichte CFTA (Centre de Formation aux Technolgies de l'Automobil) is gespecialiseerd in de bijscholing van gediplomeerde mede-werkers in de automobielindustrie en biedt cursussen aan op het gebied van herstelwerkzaamheden en bedrijfsvoering. De activiteiten van CFTA worden gekenmerkt door de hoge mate van inzet om de kwaliteit en tevredenheid van de cursist te waarborgen.

Zo is CFTA sinds 1992 verantwoordelijk voor de technische scholing van het gehele duits- en franstalige personeel van FORD in  BelgiŽ en Luxemburg. Een soortgelijke samenwerking bestaat sinds 1995 ook met DAEWOO. In samen-werking met INNOTECH, een bekend Nederlandse instituut op het gebied van bijscholing, organiseert het CFTA ook de bijscholing voor BOSCH en JAGUAR. Regelmatig wordt het CFTA ook door andere importbedrijven en officiŽle organisaties benaderd om cursusmateriaal te ontwikkelen en de betreffende cursus te verzorgen.

Sinds 1994 werkt het CFTA intensief samen met EDUCAM (Fonds voor beroepsonderwijs in de automobielbranche en aanverwante sectoren) om cursussen in het kader van de verschillende doelstellingen van het fonds te organiseren. In dit kader neemt het CFTA ook deel voor wat betreft de uit-werking van nieuwe cursusmateriaal voor de sector. Alleen voor het franstalige deel van BelgiŽ biedt het CFTA bedrijfsvoeringscursussen aan voor auto-mobielbedrijven, waardoor het de ondernemers of toekomstige bedrijfsleiders mogelijk maakt diverse cursussen met betrekking op moderne bedrijfsvoering in de auto-industrie te volgen.

Parallel aan deze merkgebonden bijscholing biedt het CFTA ook cursussen aan, die uitsluitend toegespitst zijn voor gekwalificeerd personeel en automonteurs in opleiding. Het CFTA beschikt over een ontwikkelgroep, die conventioneel cursusmateriaal samenstelt en multimediale ondersteuning aanbied. In het kader van een permanente groei van het CFTA dat in 1998 verhuisde naar modern ingerichte ruimtes, waar bijscholing op het hoogste niveau kan plaatsvinden en worden gewaarborgd in een voortdurend in ontwikkeling zijnde sector.